Kroatiens ekonomi

Turism är ofta en faktor som har positiv inverkan på ett lands ekonomi. Så även i Kroatien där turismen är av mycket stor betydelse för landets ekonomi. Dess företagsexpansion inom turistindustrin har kraftigt ökat med den förnyade tillströmningen efter kriget.

Landet kan nästa år fira tjugofemårsjubileum efter självständighetsförklaringen och som en ung nation finns naturligtvis en del ekonomiska svårigheter. Men av de forna jugoslaviska staterna har Kroatien blivit näst mest välmående efter Slovenien.

Tillväxten har expanderat kraftigt på senare år trots att landet kämpar med en tämligen hög arbetslöshet, över elva procent. I övrigt kämpar stadsskickat med långsamma reformer och en ineffektiv administration. Speciellt rättssystemet är kritiserat men i vilken grad detta påverkar ekonomin är experterna oense om.

Export och import

För snart två år sedan blev Kroatien medlemmar i EU vilket stärkt ekonomin ordentligt. Kroatiens viktigaste varor för export är textilier, kemiska produkter och bränsle följt av livsmedel. Förutom grannländerna exporterar landet mest till Italien och Tyskland, och från dessa länder importeras varor. Men även Ryssland och Frankrike svarar för en del importvaror till Kroatiens försörjning.

« (Previous Post)


© 2022: Att resa | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress